kontakt

Jag finns på LinkedIn – https://www.linkedin.com/in/jimi-friis-b729155/

En solig dag på Fredhällsbadet sommaren 2017

Jimi Friis – Djuptänkt, Multitänkare och Universalist
Chief Vision Officer at Jimi Lee Friis – Since 1977

Med åsikter och idéer inom allt möjligt men främst rörande system* och dess design, färg och form, ekonomi, arbetssätt och arbetsmiljö.

*med system menar jag allt, politiskt, organisatoriskt*, grupper, lag (team) o.s.v. – men som systemutvecklare*** inom IT är det just inom IT-system min styrka finns idag.

** Sagt av en tidigare kollega ”Du är ett organisatoriskt geni – så är det bara” (Tack Anders, det värmer än idag)

*** Reading and understanding; the article “Programming as Theory Building – by Peter Naur”, the book “Design Thinking – by David West & Rebecca Rikner”, the concepts of “Mob programming – by Woody Zuill” and “Domain Driven Design – by Eric Evans”, pretty much sums up my core beliefs regarding development of software, systems, products and teams.