Kategorier
Business product development skrivande software development Tankar och idéer Uncategorized writing

Sjukvårdssystem, idéer med människan i fokus

Ett utkast från våren 2020 på ett embryo till ett journalsystem för svensk sjukvård med några av de viktiga kopplingarna jag ser i samspelet mellan patienten och vårdsystemet i stort. (Skissen innehåller även ett embryo på ett schemaläggningssystem; med ”AI” optimerat flöde av lokaler, utrustning, personal och patienter) Det här är något som funnits i […]

Kategorier
Business Learning Meaningful Work and Life product development software development

What I talk about When I talk about software development (part 1)

A Brief of My Thoughts and Beliefs regarding development of software – and other things. January 2020, a winter resembling a mix of late autumn and early spring (stretching February – why is it so hard to finish this article? 😊Finishing off, end of August, it was a long summer “holiday”, and now the need […]