Kategorier
Business product development skrivande software development Tankar och idéer Uncategorized writing

Sjukvårdssystem, idéer med människan i fokus

Ett utkast från våren 2020 på ett embryo till ett journalsystem för svensk sjukvård med några av de viktiga kopplingarna jag ser i samspelet mellan patienten och vårdsystemet i stort. (Skissen innehåller även ett embryo på ett schemaläggningssystem; med ”AI” optimerat flöde av lokaler, utrustning, personal och patienter) Det här är något som funnits i […]

Kategorier
Meaningful Work and Life organizational development personal development team development

Tools and thoughts on Growth and Passion for individuals, teams and organizations

(3 related links, aligning on a purpose of joyful life and work) I just read this highly Recommended article, with a team exercise, by Viktor Cessan, on how to help the individual team members (you included), achieving and finding direction for their personal growth by including the whole team in the discovery process. Also aiming […]

Kategorier
event-sourcing product development software development Uncategorized

Brick by brick

Brick by brick, piece by piece, part by part – anything an object? anything an event? What if.. you did lay out the bricks in a good way, to support the small house you started to build, but then decided you should widen your house, or perhaps make it taller, and just started over – […]